Dalibor Filus

Vypnutí binlogu na MySQL serveru

Stručný návod jak vypnout binlog v databázovém serveru MySQL.

Konfigurační soubor

Pro vypnutí binlog funkce mysql serveru stačí zakomentovat v konfiguračním souboru (my.cnf, případně my.ini) tyto řádky:

log-bin
expire_logs_days = 10

… a restartovat MySQL server. Po restartu by se měly všechny již vytvořené binlog soubory smazat. 

» Developer.daemonize!